Vedrana, Stogo dangų centras
Susikurk stogą! Pristatymas Akcijos

Pastato vandentiekių schemos

Pardavimų skyrius
tel.+370 5 261 80 21
mob. +370 656 41 331
didmena@vedrana.lt
Pardavimo Vadovas
mob.+370 640 62 626
tel.+370 5 261 80 21
prekyba@vedrana.lt

PASTATO VANDENTIEKIŲ SCHEMOS

Eil. Nr.Pastato vandentiekio schemos tipasRekomenduojama taikymo sritis
123
1Schema be specialių slėgio padidinimo įrengimų, veikianti lauko vandentiekio slėgiuJungtiniai ar atskiri vandentiekiai, kai garantuotas slėgis lauko vandentiekio tinkle yra pakankamas sudaryti reikalingam laisvajam slėgiui bet kuriame vandens ėmimo taške, įskaitant gaisrinius čiaupus
2Schema su nuolatos, periodiškai ar tam tikrą laiką veikiančiais siurbliais slėgiui padidinti, be vandens bakųJungtiniai ar atskirti vandentiekiai, kai esmas slėgis lauko vandentie­kyje nuolatos ar periodiškai būna nepakankamas pastato vandentiekiui ir slėgio trūkumas nedidelis arba slėgį reikia padidinti laikinai (pvz., gaisrui gesinti)
3Schema su atvirais vandens bakais, periodiškai pripildomais veikiant lauko vandentiekio slėgiuiGeriamieji vandentiekiai ypatingais atvejais, kai vandens suvartojama nedaug, o siurblius įrengti neparanku
4Schema su atviraisiais vandens bakais ir juos pripildančiais siurbliaisJungtiniai ar atskiri vandentiekiai, kai smarkiai trūksta slėgio lauko vandentiekyje ir kai yra kur įrengti atviruosius bakus.
5Schema su uždaraisiais (pneumati­niais), pastovaus ar kintamo slėgio vandens bakais ir siurbliais slėgiui padidintiJungtiniai ar atskiri vandentiekiai, kai smarkiai trūksta slėgio lauko vandentiekyje
6Schema su lauko vandentiekio slėgiu prisipildančiais atviraisiais bakais ir siurbliais slėgiui padidintiKai iš lauko vandentiekio neįmanoma iš karto paimti reikalingo didelio vandens kiekio
7Zoninė vandentiekio schema su vandens bakais ir siurbliaisDaugiaaukščiuose pastatuose, kai slė­gio lauko vandentiekyje pakanka van­de­niui tiekti į 4 ar daugiau žemutinių aukštų arba kai slėgis pastato vanden­tiekyje, netaikant zonavimo, gali viršy­ti 60 m. v. st.; taip pat kai pastate reika­lingi keli skirtingi hidrauliniai režimai
8Apytakinė vandentiekio schema arba kartotinio vandens vartojimo schemaEsant dideliam suvartojamo vandens kiekiui ir apytakos arba kartotinio vandens pavartojimo galimybei
9Schema su atsargos bakaisKai būtina sumažinti bei suvienodinti slėgį prie vandens ėmimo čiaupų ir garantuoti vandens atsargą (pvz., pirtyse, skalbyklose)

STR 2.07.01:2003

2 priedas

SUPAPRASTINTAS VANDENTIEKIO VAMZDYNO APSKAIČIAVIMAS

Vartojimo vienetu (VV) laikomas debitas 0,1 l/s. Ėmimo taškų didžiausi ir mažiausi debitai ir juos atitinkantieji vartojimo vienetai nurodyti 1 lent.

2.1 lentelė. Vandens ėmimo taškų vertės vartojimo vienetais

Eil. Nr.Ėmimo taškasqptVartojimo vienetai
l/sl/s
1Praustuvas, bidė, išpuodžio bakelis0,10,11
2Buitinė plautuvė, buitinė skalbyklė1), indų plovyklė, dušas0,20,152
3Pisuaras0,30,153
4Buitinė vonia0,40,34
5Laistymo arba plovimo čiaupas0,50,45
6Ne buitinė plautuvė su čiaupu DN20, ne buitinė vonia0,80,88
7Plovimo čiaupas DN201,51,015
1)kai prietaisas ne buitinis, reikia vadovautis gamintojo nurodymais

Supaprastintas apskaičiavimo metodas taikomas standartiniams vandentie­kiams. Vandentiekis gali būti laikomi standartiniu, kai jis tenkina šias tris sąlygas:

 • vandens ėmimo taškų debitai ne didesni už nurodytus 1 lentelėje,
 • pastate suvartojamo vandens sekundės debitas ne didesnis už nurodytą 1 paveikslo diagramoje,
 • pastate nenumatytas tęstinis vandens vartojimas; tęstiniu laikomas ilgiau kaip 15 min. trunkantis vandens ėmimas (pvz., maudymosi baseino pripildymas).

Duomenys supaprastintam standartinio vandentiekio skersmenų nustatymui pateikiami 2–9 lent.; jose pavartotos santrumpos reiškia: VV – vartojimo vienetas, DN – vardinis vamzdžio skersmuo, dv – vamzdžio vidaus skersmuo, diš – vamzdžio išorės skersmuo, s – vamzdžio sienelės storis. Lentelės sudarytos pagal tokias vandens tiekimo sąlygas:

 • mažiausias slėgis tiekiamojo vamzdyno pradžioje (po VAM arba slėgio reguliatoriaus) yra 300 kPa; iš jo 200 kPa eikvojama hidrauliniams nuostoliams dėl trinties ir vietinių kliūčių įveikti, o 100 kPa sudaro laisvąjį slėgį vandens ėmimo taške;
 • nurodytas slėgis užtikrina 5 aukštų pastato aprūpinimą; kai turimas slėgis mažesnis, aprūpinamų aukštų skaičius turi būti mažinamas, skaičiuojant po 30 kPa kiekvienam aukštui;
 • didžiausias vandens tekėjimo greitis magistralėse ir stovuose 2,0 m/s, jungiamuo­siuose vamzdžiuose 4,0 m/s.

2.2 lentelė. Plieninio karštai cinkuoto vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrovaVV616401603006001600
DN-15202532405065
dvmm1621.627.235.941.85368.8

2.3 lentelė. Varinio vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrovaVV12334610205016543010502100
Didž. VV---2--458-----
diš·smm12·1.015·1.018·122·128·1.535·1.542·1.554·276.1·2
dvmm10.013.016.020.02532395072.1
Didžiausias ilgism20751597-------

2.4 lentelė. Nerūdijančio plieno vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrovaVV34610205016543010502100
Didžiausias VV---458-----
diš·smm15·1.018·122·128·1.235·1.542·1.554·276.1·2
dvmm13.016.019.625.632395172.1
Didžiausias ilgism1597-------

2.5 lentelė. Polietileninio PE-X vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrovaVV1234581635100350700
Didžiausias VV-----458----
diš·smm12·1.816·2.220·2.825·3.532·4.440·5.550·6.963·8.7
dvmm8.411.614.418.023.22936.245.6
Didžiausias ilgism134954------

2.6 lentelė. Polibutileninio vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrovaVV1233461325551805001100
Didžiausias VV---2--458----
diš·smm12·1.316·1.520·1.925·2.332·340·3.750·4.663·5.8
dvmm9.413.016.220.42632.640.851.4
Didžiausias ilgism20751597------

2.7 lentelė. Polipropileninio vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrovaVV123346133070200540970
Didžiausias VV---2--458----
diš·smm16·2.720·3.425·4.232·5.440·6.750·8.463·10.575·12.5
dvmm10.613.216.621.226.633.24250
Didžiausias ilgism201281597------

2.8 lentelė. Polivinilchloridinio PVC-C vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrovaVV345102045160420900
Didžiausias VV---458----
diš·smm16·2.020·2.325·2.832·3.640·4.550·5.663·6.9
dvmm12.015.419.424.83138.849.2
Didžiausias ilgism1065------

2.9 lentelė. Sudėtinio PE-X/AL/PE-HD arba PE-MD/AL/PE-HD vamzdyno pralaidumas

Didž. apkrovaVV34561020551805401300
Didžiausias VV---4558----
diš·smm16·2.25/16·2.018·220·2.526·332·340·3.550·463·4.5
dvmm11.5/12.014152026334254
Didžiausias ilgism954-------

STR 2.07.01:2003

3 priedas

DETALUSIS ŠALTOJO VANDENTIEKIO DEBITŲ APSKAIČIAVIMAS

 1. Šis metodas tinka pastato ūkinės reikmes tenkinančio šaltojo vandentiekio sistemos skaičiavimui.
 2. Vienetinių vandens sąnaudų apibrėžimai ir sutartinis žymėjimas pateikti
  1 lentelėje.

3.1 lentelė. Vandens sąnaudų apibrėžimai ir žymėjimas.

ŽymėjimasMato vnt.Apibrėžimas
l/dSuminė (šaltojo ir karštojo vandens) suvartojimo norma vidutinio vartojimo parą
l/dSuminė suvartojimo norma didžiausio vartojimo parą

,

l/dTik karštojo arba tik šaltojo vandens suvartojimo norma vidutinio vartojimo parą

,

l/dTik karštojo arba tik šaltojo vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo parą
l/hSuminė suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą

,

l/hTik karštojo arba tik šaltojo vandens suvartojimo norma didžiausio vartojimo valandą
l/sMaišomojo ėmimo čiaupo norminis suminis sekundės debitas

,

l/sĖmimo čiaupo tik šaltojo arba tik karštojo vandens norminis sekundės debitas
l/hMaišomojo ėmimo čiaupo norminis suminis valandos debitas

,

l/hĖmimo čiaupo tik šaltojo arba tik karštojo vandens norminis valandos debitas
 1. Vienetinės vandens sąnaudos nustatomos:

3.1. vienam vartotojui (q) bei vienam vandens ėmimo (paprastam ar maišomajam) čiaupui (qpt), kai pastate yra įvairių sanitarinių prietaisų, tačiau vartotojai vienodi (pvz., gyvenamasis namas, viešbutis, ligoninė ir pan.) – pagal Vandens vartojimo normų (RSN 26 – 90) 4, 5, 6 lenteles;

3.2. atskiram vandens ėmimo čiaupui (qpt) nustatomas pagal 2 lentelę;

3.3. kai skirtingus sanitarinius prietaisus naudoja skirtingos vartotojų grupės:

, l/s (l/h); (1)

čia: Ni ir – atskirų vartotojų grupių čiaupų skaičiai ir jų veikimo tose grupėse tikimybės; qpt,i – norminis čiaupo (prietaiso) sekundės debitas, nustatomas pagal RSN 26-90 4, 5, 6 lenteles kiekvienai vartotojų grupei.

 1. Didžiausieji šaltojo, karštojo vandens arba suminiai sekundės debitai apskaičiuojami pagal formulę:

qmax=5.qpt., l/s (2)

čia: qpt – duotajam pastatui būdingo čiaupo norminis debitas (, , );
 – koeficientas, nustatomas pagal suminį prijungtų prie ruožo (kurio debitas nustatomas) vandens ėmimo čiaupų skaičių N ir jų veikimo duotajame pastate tikimybę P; koeficiento  reikšmės pateiktos 3-ioje ir 4-oje lentelėse.

4.1. Nustatant jungtinių vandentiekių skaičiuotinius debitus, technologinėms reikmėms reikalingas vandens kiekis gali būti nustatomas sumuojant technologinių įrengimų debitus, jeigu jų veikimas yra vienalaikis; pagalbinių (buitinių) pramonės įmonių pastatų skaičiuotinį debitą leidžiama nustatyti sumuojant reikalingą buitiniams poreikiams (apskaičiuojamas pagal (2) formulę) ir dušams (apskaičiuojamas pagal dušų skaičių ir
2 lentelės duomenis) debitus; kai jungtinis vandentiekis tiekia vandenį gaisrams gesinti, debitai nustatomi atsižvelgiant į priešgaisrinių normų (RSN 137-92, RSN 138-92*) reikalavimus.

4.2. Vandens ėmimo čiaupų veikimo tikimybė P ( Psum, Pš, Pk) nustatoma:

 • jei visas pastatas vienodos paskirties,

; (3)

čia: U – vartotojų skaičius pastate, N – suminis vandens ėmimo čiaupų skaičius pastate.

 • jei atskiros pastato dalys skirtingos paskirties,

; (4)

 1. Pastato didžiausias šaltojo, karštojo vandens arba suminis valandos debitas apskaičiuojamas pagal formulę:

, (5)

čia: qh,pt – vandens ėmimo čiaupo valandos debitas l/h, nustatomas pagal šio priedo
3-iojo punkto nurodymus, h – nustatomas pagal suminį vandens imtuvų skaičių pastate N ir jų panaudojimo tikimybę Ph (3-ia ir 4-a lentelės).

5.1. Pastato vandentiekio sistemos vandens imtuvų panaudojimo tikimybė apskaičiuojama pagal formulę:

; (6)

 1. Vidutinis per valandą sunaudojamo vandens debitas apskaičiuojamas atsižvelgiant į vartojimo periodą (parą, pamainą):

, m3/h; (7)

čia: T – vartojimo periodas valandomis.

3.2 lentelė.Vandens ėmimo čiaupų ir sanitarinių prietaisų (nuotekų) debitai

Sanitarinis prietaisas,
vandens ėmimo čiaupas

Sekundinis
vandens

debitas, l/s
Valandinis
vandens

debitas, l/s
San. prietaiso
nuotekų
debitas, l/s,
12345678
 1. Praustuvas su šaltojo vandens ėmimo čiaupu

0,1

0,1

-

30

30

-

0,15

 1. Praustuvas su maišomuoju čiaupu
0,120,090,096040400,15
 1. Kriauklė, plautuvė (taip pat laboratorinė) su šaltojo vandens ėmimo čiaupu

0,15

0,15

-

50

50

-

0,3

 1. Plautuvė (taip pat labora­torinė) su maišomuoju

čiaupu

0,12

0,09

0,09

80

60

60

0,6

 1. Plautuvė su maišomuoju čiaupu viešojo maitinimo įstaigose

0,3

0,2

0,2

500

280

220

0,6

 1. Vonia su maišomuoju čiaupu (taip pat bendru

voniai ir praustuvui)

0,25

0,18

0,18

300

200

200

0,8

 1. Vonia su vietiniu vandens šildytuvu ir maišomuoju

čiaupu

0,22

0,22

-

300

300

-

1,1

 1. Medicininė vonia su maišomuoju čiaupu, sąlyginio skersmens:
  20 mm
  25 mm
  32 mm

0,4

0,6

1,4

0,3

0,4

1

0,3

0,4

1

700

750

1060

460

500

710

460

500

710

2,3

3

3

 1. Vonia kojoms
  su maišomuoju čiaupu
0,10,070,072201651650,5
 1. 3.2 lentelės tęsinys

  Dušas su sekliąja dugnine ir maišomuoju čiaupu

0,12

0,09

0,09

100

60

60

0,2

 1. Dušas su giliąja dugnine ir maišomuoju čiaupu

0,12

0,09

0,09

115

80

80

0,6

 1. Grupinis dušas su maišomuoju čiaupu

0,2

0,14

0,14

500

270

230

0,2

 1. Higieninis dušas (bidė) su maišomuoju čiaupu ir dušeliu

0,08

0,05

0,05

75

54

54

0,15

 1. Pirties šaltojo ar karštojo vandens ėmimo čiaupas

0,4

0,4

-

1000

1000

-

0,4

 1. Išpuodis su plovimo bakeliu
0,10,1-8383-1,6
 1. Išpuodis su plovimo čiaupu
1,41,4-8181-1,4
 1. Pisuaras
0,0350,035-3636-0,1
 1. Pisuaras su pusiau automatiniu plovimo čiaupu

0,2

0,2

-

36

36

-

0,2

 1. Gėrimo čiurkšlelis
0,040,04-7272-0,05
 1. Laistymo arba plovimo čiaupas
0,30,30,2108010807200,3
 1. Trapas,
  sąlyginio skersmens: 50 mm 100 mm

Atgal
Pardavimų skyrius
tel.+370 5 261 80 21
mob. +370 656 41 331
didmena@vedrana.lt
Pardavimo Vadovas
mob.+370 640 62 626
tel.+370 5 261 80 21
prekyba@vedrana.lt
Visos akcijosSiųsti užklausimą Pildyti užsakymą Kaip pirkti UŽKLAUSIMAS DĖL STATYBOS
IR MONTAVIMO DARBŲ
Titulas Gazelė pažymi, kad UAB Vedrana yra viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir spačiausiai besivystančių įmonių Lietuvoje
ESI STOGDENGYS? GAUK UŽ PIRKINIUS BONUSUS!ESI STOGDENGYS? GAUK UŽ PIRKINIUS BONUSUS! >>>
Akcijų prenumerata
Gauk akcijas laiku!Gauk akcijas laiku!
KAIP PIRKTI?

PREKYBOS CENTRE

 • Vedrana prekybos centreprekybos centre
 • Vedrana prekybos centre
 • Vedrana prekybos centreapmokėjimas vietoje
 • Vedrana prekybos centre
 • Vedrana prekybos centreprekes jūsų bagažinėje
 

TELEFONU

 • Prekės telefonuskambutis
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės telefonuelektroninė sąskaita
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuprekės jūsų kieme
 

INTERNETU

 • Prekės internetuužklausa internetu
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuelektroninė sąskaita
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuprekės jūsų kieme
 

GALIMYBĖ PIRKTI LIZINGU

 • Prekės internetulizingo sutarties pasirašymas prekybos centre
 • Vedrana prekybos centre
 • prekės jūsų kiemeprekės jūsų kieme
 
 

ATSISKAITYMAS SU KURJERIU

 • Prekės internetuužklausa internetu
 • arba
 • Prekės telefonuskambutis
 • Vedrana prekybos centre
 • prekės jūsų kiemeprekės jūsų kieme
 • Vedrana prekybos centre
 • atsiskaitymas su kurjeriuatsiskaitymas su kurjeriu
 
 
MES NE ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ - MES TIKROJI PARDUOTUVĖ INTERNETE
© 2008 UAB "Vedrana".