Cementas didmeninė prekyba

Prekiaujame lietuvišku ir baltarusišku cementu dideliais kiekiais. Pristatome pilnomis arba dalinai pakrautomis mašinomis tiesiai i objektą visoje Lietuvoje.

Pilna mašina: 14 padėklų arba 22 400 kg arba 560 maišų.

Cementas ir jo tipai

Cementas yra smulki miltelių pavidalo mineralinė rišamoji medžiaga, kuri sumaišyta su vandeniu rišasi ir kietėja vykstant hidratacijos reakcijoms ir procesams. Sukietėjusi nepraranda stiprumo bei pastovumo ore ir vandenyje. Tai pagrindinė, plačiausiai naudojama rišamoji medžiaga.

Mūsų įmonė parduoda visus AB “Akmenės cementas” šiuo metu gaminamus cemento tipus:

Pakuotą cementą:CEM II/A-L 42,5 N/ CEM II/ALL 42,5N;

Palaidą cementą: CEM II/A-LL 42,5N; CEM II/A-LL 42,5R, CEM II/A-S 42.5N; CEM I 42,5N; CEM I 52,5R; šlakinį cementą CEM III/B32,5N-LH (SR).

Cementas CEM II/A-L 42,5 N / CEM II/A-LL 42,5N parduodamas palaidas ir pakuotas popieriniuose maišuose po 40 kg ir po 25 kg. Pakuotas cementas kraunamas ant medinių padėklų po 1,6 t ir mechaniniu būdu apvelkamas storu polietileniniu maišu. Taip paketuotas cementas, esant nepažeistai pakuotei, gali būti sandėliuojamas ir lauko sąlygomis.

Cementas CEM II/A-LL 42,5R - tai didelio ankstyvojo stiprumo klinties portlandcementis ypač tinkamas dekoratyviniam ar architektūriniam betonui ruošti. Jį galima naudoti kaip bepriedžio portlandcemenčio alternatyvą įvairiems tikslams: betono mišiniams, sausiems mišiniams, grindų liejimui, skiediniams, tinkavimui, mūrijimui, civilinėje inžinierijoje.

Cemento CEM II/A-S 42,5N sudėtinė dalis yra granuliuotas aukštakrosnių šlakas. Pagal savo cheminę sudėtį bei fizikines savybes cementastinkamas naudoti toms pačioms reikmėms, kaip ir įprastinis portlandcementis.

Įprastinis bepriedis cementas CEM I 42,5 N naudojamas betono, sausų mišinių, gelžbetonio gaminių, įvairių statybinių skiedinių gamybai. Šie cemento tipai rekomenduojami naudoti uždarose ir automatizuotose sistemose, kuriose nėra sąlyčio su oda.

Cemento tipas CEM I 52,5R - tai aukščiausios stiprumo klasės AB "Akmenės cementas" gaminamas portlandcementis, ypač tinka surenkamų gelžbetoninių gaminių gamybai bei betonavimui šaltu metų laiku.

CEM III/B 32,5N-LH (SR) - žematemperatūris sulfatams atsparus šlakinis cementas. Šis cemento tipas naudojamas vandenvalos įrenginių, gelžbetoninių uostų konstrukcijų, užtvankų ir panašių statinių remontui ir statybai.

Išskirtinė AB “Akmenės cementas” gaminamo cemento savybė – visi įprastiniai ankstyvojo stiprumo cementai atitinka greitai kietėjančio cemento ankstyvąjį stiprumą.

Kokybės politika

Uždarosios akcinės bendrovės “Cemeka” parduodama AB “Akmenės cementas” gaminama produkcija vertinama už jos aukštą kokybę. Gamintojo ir mūsų tikslas – pateikti pirkėjams saugų vartoti, atitinkantį LST EN 197-1 standarto reikalavimus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus dėl šarmų kiekio bei produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus cementą. Visam parduodamam cementui yra suteikti EC atitikties sertifikatai.

Kiekvienam Pirkėjui, prieš pradedant tiekti cementą, išduodama EC atitikties deklaracija perkamiems produkcijos tipams.

Kokybė

Visoms AB „Akmenės cementas“ gaminamoms cementų rūšims yra išduoti EC atitikties sertifikatai: t.y. suteikta teisė CE atitikties ženklinimui. CE ženklinimas liudija, kad lietuviškas cementas atitinka esminius harmonizuoto standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Lietuvos rinkai gaminamų cemento atitiktį LR teisės aktų reikalavimams įrodo SPSC atitikties sertifikatai.

Pakankamai ilga sertifikuotos kokybės vadybos patirtis (pirmasis sertifikatas pagal LST EN ISO 9002:1995 standartą buvo gautas 1999 m. rugpjūčio 27 d.) bendrovei leidžia užtikrinti gaminamo cemento atitikimą standarto reikalavimams ir pateisinti kliento lūkesčius.

2009 m. rugsėjo 5 d. Švedijos nacionalinio bandymų ir tyrimų instituto SP išduotas sertifikatas patvirtino, kad bendrovėje veikianti kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus ne tik cemento gamybai, bet ir jo įpakavimui.

AB „Akmenės cementas“ tikslas yra tapti pirmaujančia cemento industrijos kompanija Baltijos regione, tai siekti:

1. Gaminant produkciją, atitinkančią griežčiausius standarto reikalavimus.

2. Pilnai patenkinant kliento poreikius ir lūkesčius.

3. Pastoviai tobulinant kokybės vadybos sistemą, kad pilnai atitiktų standarto bei sertifikuojančių organizacijų reikalavimus.

4. Diegiant tobulesnes technologijas energetiniu ir ekologiniu atžvilgiu.

5. Sistemingai gilinant darbuotojų žinias kokybės srityje.

CEMENTO BANDYMŲ LABORATORIJA

 

Bendrovėje veikia nepriklausoma cemento bandymų laboratorija. 1998 m. gegužės 28 d. šią laboratoriją akreditavo Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras. Laboratorija atlieka cemento fizikinius, mechaninius ir cheminius produkcijos bandymus ne tik vidaus klientui AB "Akmenės cementas", bet ir išorės klientams. Šioje laboratorijoje taip pat nustatomi ir kieto kuro ir alternatyvaus kuro parametrai.
Cemento bandymų laboratorija garantuoja visišką bandymų objektyvumą bei griežtą konfidencialumą. Laboratorijoje dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojų kolektyvas. Ilgametė darbuotojų darbo patirtis, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, kompetencija, kuri nuolat patvirtinama sėkmingu dalyvavimu tarptautinėse tarp laboratorinėse kampanijose, bei didelis kasdien atliekamų bandymų skaičius yra labai svarbus laboratorinės veiklos kokybės rodiklis.

Laboratorijos vadovybė įsipareigoja:

 • Palaikyti gerą profesinę praktiką ir užsakovams teikti tik kokybiškas bandymų atlikimo paslaugas
 • Teikti bandymų atlikimo paslaugas, atitinkančias užsakovo pageidavimus, taikyti jam priimtinus metodus ir siekti užsakovo grįžtamumo
 • Vadybos sistemą palaikyti tinkamame lygyje ir užtikrinti atliekamų bandymų rezultatų patikimumą
 • Užtikrinti, kad darbuotojai būtų susipažinę su vadybų sistemų dokumentais, suvoktų savo veiklos tinkamumą bei svarbą ir savo darbe diegtų laboratorijos bei bendrovės politikas ir procedūras
 • Nuolat atitikti LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus ir gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą

Pagrindiniai cemento rodikliai:

Gamyba

Cementas visoje Lietuvoje įvairiais kiekiais Priklausomai nuo to kokia yra žaliavų mišinio fizinė būsena, skiriamos kelios portlandcemenčio klinkerio gamybos technologijos :

- jei žaliavų mišinys yra paruoštas kaip žaliavų mišinio suspensija vandenyje - šlamas - naudojama šlapio būdo technologija;
- jei žaliavų mišinys yra paruoštas kaip drėgnos granulės - tai naudojama pusiau šlapio ar pusiau sauso būdo technologija;
- jei žaliavų mišinys yra paruoštas kaip sausi miltai - naudojama sauso būdo technologija.

Cemento gamyba prasideda nuo kalkakmenio iškasimo Karpėnų karjere ir jo sutrupinimo žiauniniuose ir plaktukiniuose trupintuvuose. Kitas cemento gamybos komponentas yra molis. Jis iškasamas Šaltiškių molio karjere ir dumblintuvuose paverčiamas skysta suspensija - molio šlamu. Molio šlamas per tarpines talpas pumpuojamas į žaliavų malūnus į kuriuos paduodamas ir trupintas kalkakmenis bei žaliavų mišinį koreguojantys priedai - pirito degenos bei smėlis. Žaliavų malūnuose minėtos žaliavos sumalamos ir sumaišomos, paverčiant jas gana vienalyte skysta 35-38 % drėgmės suspensija - vadinamu įkrovos šlamu. Įkrovos šlamas, prieš paduodant į sukamąją krosnį yra laikomas ir nuolatos maišomas talpose vadinamose šlamo baseinais.

Iš šlamo baseino įkrovos šlamas pumpuojamas į degimo krosnį kuri turi nedidelį nuolydį ir variklių pagalba yra sukama apie savo ašį. Dėl to ši krosnis ir vadinama sukamąja krosnimi.
AB „Akmenės cementas" yra naudojama šlapio būdo technologija. Įkrovos mišiniui išdegti naudojant ilgą 5 x 185 m sukamąją krosnį.

Sukamojoje krosnyje įkrovos mišinys (AB „Akmenės cementas" atveju įkrovos suspensija - šlamas) yra Cementas visoje Lietuvoje įvairiais kiekiaisįkaitinamas iki 1450o C ir sukepinamas paverčiant jį granulėmis, kurios staigiai aušinamos aplinkos oru iki 50 - 90o C. Taip pagaminamas portlandcemenčio klinkeris, kuris yra pagrindinis cemento gamybos pusfabrikatis.

Sukamoji krosnis kūrenama anglies malūnuose malta anglimi ir netinkamomis naudoti padangomis. Per parą sukamojoje krosnyje sudega 350 t maltos anglies ir 35 t netinkamų naudoti padangų.

Sukamojoje krosnyje susidarę dūmai, prieš išleidžiant juos į atmosferą, yra valomi elektros filtruose.
Gamyklos bendrą našumą , jos energetinį efektyvumą iš esmės lemia pagrindinį cemento gamybos pusfabrikatį gaminanti įranga - klinkerio degimo sukamoji krosnis, kuri kartu su susijusiais pagalbiniais įrengimais naudoja 35 % visos elektros energijos bei 90 % viso gamyklos technologinio kuro poreikio. Cementas visoje Lietuvoje įvairiais kiekiais Cementas (kaip galutinis produktas smulkių miltelių forma) yra gaunamas sumalant portlandcemenčio klinkerį su gipso bei kitokiais priedais tam tikru malimo įrenginiu - cemento malūnu iki standarto specifikacijose numatyto smulkumo, kurį apsprendžia galimas panaudojimas įvairiems statybiniams tikslams.

Priedai cemento malimui - opoka, trepelas, klintys, šlakas - prieš paduodant juos į cemento malimą yra džiovinami priedų džiovykloje.
Sumaltas cementas yra sandėliuojamas cemento silosuose, iš kurių kraunamas vartotojui palaido cemento forma į geležinkelio vagonus arba autocisternas, arba taruojamas į popierinius maišelius.

Prekiaujame lietuvišku cementu dideliais kiekiais. Pristatome pilnomis arba dalinai pakrautomis mašinomis tiesiai i objektą visoje Lietuvoje.

Pilna mašina: 14 padėklų arba 22 400 kg arba 560 maišų.

Bendru atveju, cementas yra bet kuri medžiaga, turinti rišamųjų (tvirtinimo) savybių. Dažnai cementu vadinamos ir specifinės birios medžiagos, naudojamos maišant su vandeniu. Teisingesnis šių medžiagų pavadinimas vandeninis (hidrauliniai) cementas, dažniau statyboje naudojami gipsas, kalkės, svarbiausia statybinė medžiaga lietuviškai vadinama tiesiog cementu (angl. portland cement).

Vandeninį cementą pirmieji pradėjo naudoti egiptiečiai vėliau jį iš naujo atrado Antikinėje Graikijoje ir Babilonijoje, kur kalkių skiedinys buvo žymiai tvirtesnis nei senovės Romoje. Vėliau romėnai pradėjo naudoti pozolaninius pelenus.

 
Cementas visoje Lietuvoje įvairiais kiekiaisPortland CEMENT

• Markė CEMI42,5R
• Aukščiausios rūšies
• Aukšti darbiniai parametrai.
• Be šarmų
• Betonui ir gelžbetoniui gaminti.
• Statybiniams skiediniams gaminti.
• Naudojamas rankiniu, mašininiu būdu.
• Išorės ir vidaus darbams.
• Atsparus vandeniui ir šalčiui

APRAŠYMAS

PortlandCement – tai hidraulinė rišamoji medžiaga, naudojama skiediniams ir betonui paruošti.

NAUDOJIMO BŪDAS

Vanduo turi būti švarus.
Supilti cementą, smėlį ir žvyrą į besisukančią maišyklę. Po to pilti vandenį, kol pasiekiama reikiama konsistencija. Maišyti nemažiau 1,5 min.
Atsargumo priemonės
Medžiaga yra šarminė, todėl venkite ją įkvėpti ir stenkitės, kad ji nepatektų ant odos ar į akis. Stenkitės nesukelti dulkių. Patekus medžiagai į akis gausiai praplaukite jas vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Laikantis toliau nurodytų sandėliavimo sąlygų, Cr (VI) koncentracija 2 mėnesius nuo išfasavimo datos išsilaiko mažesnė, kaip 0,0002%.
Sandėliavimas
Medžiaga turi būti sandėliuojama uždarose, apsaugotose nuo drėgmės patalpose.

TECHNINIAI DUOMENYS

StandartasLST EN 413-1:2011
MarkėCEMI42,5R
Reikalavimai pagal EN 413-1 EN 197-1:
Atsparumas gniuždymui po 2 parų≥20 Mpa
Atsparumas gniuždymui po 28 parų≥42,5 Mpa ≤62,5 Mpa
Faktinės reikšmės per 12 mėn. 2013 m.
Atsparumas gniuždymui po 2 parų24,7Mpa
Atsparumas gniuždymui po 28 parų56,8Mpa
Tipas-
Degumo klasėA1fl
Frakcija0-0,2mm
Atsparumas šalčiui-
Darbo ir pagrindo temperatūra+5ºC-+25ºC
Vandenyje tirpaus chromo (VI) koncentracija≤0.0002%
SpalvaPilka
Pakuotė35kg
Sandėliavimo laikas2 mėn
 
Cementas visoje Lietuvoje įvairiais kiekiaisISTRA40 Aliuminatinis cementas Aliuminatinis cementas
• Karščiui atsparūs mišiniai (betonas, mūro mišinys)
• Remontiniai ir greitai tvirtėjantys skiediniai
• Klijai
• Užpilamieji skiediniai
• Greitai kietėjantys grindų mišiniai
• Vidaus ir išorės darbams

APRAŠYMAS

Atsparus vandeniui ir šalčiui„ISTRA 40“ – įprastai besirišantis, tačiau greitai kietėjantis ankstyvojo stiprio aliuminatinis cementas. Pagal gamybos technologiją, cheminę sudėtį ir kietėjimo savybes šis cementas skiriasi nuo kalcio silikato cementų, tokių kaip portlandcementas ir šlakinis portlandcementas. Jau antrą parą jo stiprio rodikliai gniuždant viršija kokybiško portlandcemento „СЕМ I 52,5 R“ stiprį, pasiekiamą po 28 parų.

NAUDOJIMO BŪDAS

„ISTRA 40“ daugiausia sudaro kalcio aliuminatai, suteikiantys cementui šias būdingas savybes:
- ankstyvasis stipris;
- atsparumas 1 260 °C karščiui;
- didelis atsparumas korozijai;
- atsparumas biogeninei sieros rūgšties korozijai.

Atsparumas ugniai:
Šildomi skiediniai ir betonai, pagaminti iš „ISTRA 40“, išskiria surištą hidratinį vandenį pamažu ir be pertraukų, todėl vanduo pašalinamas nesuardant struktūrų. Esant aukštai temperatūrai (1 000 °С) tarp aliuminatinio cemento dalelių ir ugniai atsparių užpildų susidaro keraminis ryšys. Dėl to „ISTRA 40“ yra puikus rišiklis ugniai atspariems betonams ir masėms.

Stiprio didėjimas:
Praėjus įprastam rišimosi laikui, cementas greitai sukietėja. „ISTRA 40“ yra ankstyvojo stiprio cementas, kuris pasiekia didesnių stiprio gniuždant rodiklių. Jau antrą parą jo stiprio rodikliai gniuždant viršija kokybiško portlandcemento „СЕМ I 52,5 R“ stiprį, pasiekiamą po 28 parų.

TECHNINIAI DUOMENYS

StandartasEN 14647:2005
Atsparumas gniuždymui po 6 valandų≥18 Mpa (EN 14647:2005 7.1, 9)
Atsparumas gniuždymui po 24 valandų≥40 Mpa (EN 14647:2005 7.1, 9)
Tipas-
Degumo klasė-
Frakcija-
Darbo ir pagrindo temperatūra+5ºC-+25ºC
Eksploatacijos temperatūra+1270ºC
Vandenyje tirpaus chromo (VI) koncentracija≤0.0002%
SpalvaPilka
Pakuotė10kg; 25kg
Sandėliavimo laikas 
Žymos:
Cementas Cementas kaina

Atgal
Visos akcijosSiųsti užklausimą Pildyti užsakymą Kaip pirkti
Akcijų prenumerata
KAIP PIRKTI?

PREKYBOS CENTRE

 • Vedrana prekybos centreprekybos centre
 • Vedrana prekybos centre
 • Vedrana prekybos centreapmokėjimas vietoje
 • Vedrana prekybos centre
 • Vedrana prekybos centreprekes jūsų bagažinėje
 

TELEFONU

 • Prekės telefonuskambutis
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės telefonuelektroninė sąskaita
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuprekės jūsų kieme
 

INTERNETU

 • Prekės internetuužklausa internetu
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuelektroninė sąskaita
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuprekės jūsų kieme
 

GALIMYBĖ PIRKTI LIZINGU

 • Prekės internetulizingo sutarties pasirašymas prekybos centre
 • Vedrana prekybos centre
 • prekės jūsų kiemeprekės jūsų kieme
 
 

ATSISKAITYMAS SU KURJERIU

 • Prekės internetuužklausa internetu
 • arba
 • Prekės telefonuskambutis
 • Vedrana prekybos centre
 • prekės jūsų kiemeprekės jūsų kieme
 • Vedrana prekybos centre
 • atsiskaitymas su kurjeriuatsiskaitymas su kurjeriu
 
 
MES NE ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ - MES TIKROJI PARDUOTUVĖ INTERNETE
© 2008 UAB "Vedrana".