Kieto kuro katilas Sirijus 30

Kieto kuro katilas Sirijus 30

Kieto kuro katilas Sirijus 30

Paskirtis ir Privalumai

Kieto kuro katilai „Sirijus-20,Sirijus-30, Sirijus-40, (toliau katilas) yra skirti: 

 • gyvenamųjų namų šildymui, 
 • administracinių ar gamybinių patalpų šildymui.

Katilams tinkamas kuras*: 

 • mediena, 
 • akmens anglis, 
 • durpių briketai, 
 • aukščiau išvardinto kuro mišiniai. 
*kuro drėgnumas ne didesnis kaip 20%

Katilai sukonstruoti atsižvelgiant į visus reikalaujamus šiuolaikinius ekonominius, ekologinius, saugos reikalavimus ir pasižymi geromis eksploatacinėmis savybėmis. 
Plieninis korpusas yra suvirintas iš 5-4 mm storio anglinio lakštinio plieno su ertmėmis, kuriose cirkuliuoja vanduo. 
Katilai turi: 

 • pirminį ir antrinį oro padavimą, 
 • gerą termoizoliaciją, 
 • aukštą naudingo veikimo koeficientą.

Pagrindiniai techniniai duomenys

 VienetaiSirijus - 20Sirijus - 30Sirijus - 40
Katilo klasė 333
Katilo nominali galiakW203040
Naudojamas kuras* malkosmalkosmalkos
Rekomenduojami didžiausi malkų gabaritai Ø110x300Ø110x300Ø110x350
Malkų padėtis pakuroje SkersaiSkersaiSkersai
Naudingo veiksmo koeficientas dirbat nominalia galia%737373
Katilo vandens talpal505669
Termoreguliatoriaus reguliavimo ribos30-9030-9030-90
Minimali grįžtamo vandens temperatūra606060
Maksimali vandens temperatūra katile949494
Reikalingas dūmtakio skersmuommØ150Ø150Ø150
Vandens pajungimo atvamzdžių skersmuo G2G2G2
Maksimalus leistinas darbinis slėgis katilebar444
Reikalinga minimali traukaPa182020
Vandens trakto pasipriešinimas esant nominalia galiaimbar2,63,63,8
Pakuros tūris(l) dm³8397114
Kuro užkrovimo angos matmenysmm210x330258x330258x330
Išeinančių dūmų vidutinė temperatūra210-280210-280210-280
Užkrovimo angos matmenysmm250x400  
Kuro įkrovos degimo laikas, dirbant nominalia galia **h6810
Gabaritiniai katilo matmenysmm   
aukštis 102611261126
plotis 602602602
ilgis(gylis) 779779879
Katilo masė, ne daugiau kaipkg203221228
Maksimalus apšildomas plotas, esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5 ir lubų aukščiui 2,5-3m200300400
* Taip pat galima naudoti anglį, pjuvenų ir durpių briketus. **Priklauso nuo kuro kaloringumo, drėgnumo ir įkrovos masės ir kitų veiksnių.

Konstrukcija

Sirujus -20, 30, 40

Kieto kuro katilas Sirijus 20, 30, 40

1.Kuro įkrovimo šachta (pakura)
2.Dūmtakio valymo anga
3.Kamino sklendė
4.Termoizoliacinė medžiaga
5.Katilo apdaila 6.Ardynas
7.Pelenų dėžė
8.Pirminio oro įsiurbimo sklendė
9.Vidinės durelės
10.Termoreguliatorius (įsigyjamasa atskirai) Apatinės valymo angos
11.Grandinėlė
12.Termoreguliatoriaus svirtis
13.Termometras
14.Apsauginis vožtuvas
15.Viršutinės durelės 16.Apatinės durelės
18.Padas
19.Grįžtamo vandens vamzdis
20.Vandens tiekimo atvamzdis
21.Vandens išleidimo vamzdis

Montavimas

Katilas montuojamas patalpoje, atitinkančioje RSN -159-95 ir RPST-01-97 reikalavimus ir pagal “Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisykles” ST 8860237.02:1998. 

Montuojant katilą būtina laikytis vietinių taisyklių, įskaitant nuorodas į vietinius ir europinius standartus. 

Katilo montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuotas arba gerai šį darbą išmanantis asmuo. Katilą montuoti ant nedegaus pagrindo, minimalus atstumas nuo katilo šonų ir galo iki sienos ar kitos pertvaros turi būti 0,5m, iš katilo priekio minimalus laisvas atstumas turi būti 1,5m, iš viršaus iki nedegių lubų minimalus atstumas turi būti 1m. Katilą pastatyti horizontaliai arba iki 1º kampu pasvirusį į priekį. Reikalavimai pajungimui prie šildymo sistemos: 

- Katilas prie šildymo sistemos turi būti jungiamas pagal šiluminės technikos specialistų paruoštą projektą arba darbus savarankiškai gali atlikti aukštos kvalifikacijos, turintis darbų patirtį ir gerai su katilo konstrukcija ir šiuo aprašymu susipažinęs santechnikas - suvirintojas. 

- Jeigu sistemos vamzdžiuose įmontuoti ventiliai, atjungiantys katilą nuo šildymo sistemos, jie turi būti pilnai atsukti. Kad išvengti avarijos dėl neatidumo, atsukus ventilius tikslinga nuimti jų rankenėles. 

- Būtina į sistemą įmontuoti apsauginį vožtuvą, kuris šildymo sistemoje palaiko ne didesnį kaip 1,5 bar darbinį slėgį. 

- Siekiant išvengti kondensato susidarymo, kas gali kelis kartus sutrumpinti katilo eksploatacijos laiką, būtina šildymo sistemą sumontuoti taip, kad grįžtančio į katilą šilumos nešiklio (vandens) temperatūra būtų ne žemesnė kaip 60°C. Tokia šilumos nešiklio (vandens) temperatūra yra per aukšta gyvenamųjų patalpų šildymui, todėl reikia sumontuoti mažąjį šildymo sistemos cirkuliacinį ratą. Tam sistemoje turi būti sumontuotas trieigis ar ketureigis vožtuvas ar termostatas. 

- Būtina į sistemą įmontuoti cirkuliacinį siurblį, kuris turi būti sumontuotas grįžtančioje vandens linijoje, kad užtikrintų geresnę šilumnešio cirkuliaciją ir tolygesnį temperatūrų pasiskirstymą katile. Jeigu cirkuliacinis vandens siurblys yra sumontuotas vandens padavimo linijoje, tai katile susidaro tiesioginis vandens srautas, todėl vanduo katile blogai pasiskirsto ir susimaišo, ypač viršutinėje priekinėje katilo dalyje. Gali susidaryti žymus temperatūros skirtumas tarp vandens esančio viršutinėje priekinėje katilo dalyje ir išeinančio iš katilo. Termoreguliatorius ir termometras yra sumontuoti viršutinėje priekinėje katilo dalyje, todėl cirkuliaciniam siurbliui esant neteisingoje vietoje gali vykti neteisingas oro sklendės padėties reguliavimas ir katilas gali nedirbti optimaliu režimu. 

Kieto kuro katilas Sirijus 20, 30, 40

1. Katilas.
2. Akumuliacinė talpa.
3. Boileris.
4. Išsiplėtimo indas 5.Cirkuliacinis siurblys 6.Vandens filtras 7.Sklendė 8. Atbulinis vožtuvas 9.Termostatas 10.Manometras. 11. Nuornimo vožtuvas.
12. Apsauginis vožtuvas.
13.Trieigis maišymo vožtuvas. 14.Cirkuliacinio siurblio termovaldiklis.
15. Termostatinis aušinimo vožtuvas „Regulus“ DBV-1.
16.Kanalizacija.

 

Rekomenduojama katilo prie sistemos pajungimo schema pateikta  paveiksle. 

- Katilas efektyviai dirba esant nominaliam galingumui, todėl rekomenduojama į šildymo sistemą sumontuoti akumuliacinę talpą. Katilo apsaugai nuo perkaitimo būtina sistemoje sumontuoti termostatinį aušinimo vožtuvą. Rekomenduojame montuoti termostatinį aušinimo vožtuvą „Regulus“ DBV-1 (Čekija). Vožtuvą montuoti pagal gamintojo pateiktą aprašymą.

Reikalavimai kaminui

Katilo trauka priklauso nuo kamino angos ploto, jo aukščio, vidinių sienelių šiurkštumo, degimo produktų ir lauko oro temperatūrų skirtumo. Rekomenduojami kamino matmenys: kamino anga, mm       150x150 arba Ø150 kamino aukštis, m       apie 10 Montuojant katilą reikia stengtis, kad katilo dūmtakio vamzdis būtų įmontuotas tiesiog į kaminą ir jungtis būtų kaip galima trumpesnė. Vamzdžio atkarpa nuo katilo iki kamino turi būti ne ilgesnė kaip 1,5 m ir kilti kamino kryptimi. Būtina žinoti, kad išeinančių iš kamino dūmų temperatūra yra žema, o kaminas savaime išdžiūti negali, todėl kamino ilgaamžiškumui užtikrinti rekomenduojama sumontuoti nerūdijančio plieno įdėklą. Kaminas turi būti iškeltas ne žemiau kaip 30 cm virš stogo kraigo.

Kieto kuro katilas Sirijus 20, 30, 40

Eksploatacija

Prieš užkuriant katilą pirmą kartą būtinai patikrinkite: 

 • ar užpildyta šildymo sistema, 
 • ar nuorinta šildymo sistema, 
 • ar uždarytos kanalų valymo angos. 

Katilo vidinės sienelės gali rasoti kūrenant katilą maža galia – esant žemai šilumos nešiklio ir degimo produktų temperatūrai katile (tai dažniausiai atsitinka ankstyvą rudenį ar pavasarį, kai norima pašildyti nedaug). Kad nebūtų rasojimo, siūlome: 

 • kaip galima greičiau sumažinti išeinančio ir grįžtančio šilumos nešiklio temperatūrų skirtumą. 
 • palaikyti grįžtamo šilumos nešiklio temperatūrą ne žemesnę kaip 60ºC. Pilnai atidarykite kamino sklendę 3 . Antrinio oro padavimo sklendę 17 uždarykite. Atidarę apatines dureles 16 ir vidines dureles 9, ant ardelių 6 padėkite susmulkintų sausų malkų ar skiedrų ir uždekite. 

DĖMESIO! Įkuriant katilą viršutinės durelės 15 turi būti uždarytos. Traukos reguliatorius su katilu nekomplektuojamas. Rekomenduojama įsigyti ir montuoti “Honeywell” FR124 traukos reguliatorių arba analogišką kitų firmų gaminį. Traukos reguliatorių montuoti naudojant jo aprašymą. 
Traukos reguliatorių įsukti geriausia pildant šildymo sistemą, pripildžius sistemoje šilumos nešėjo (vandens) tiek, kad pro traukos reguliatoriui skirtą atvamzdį beveik bėgtų vanduo. Tuomet, panaudodami pakulas arba sandarinimo juostą sandarinti srieginį traukos reguliatoriaus sujungimą, įsukite traukos reguliatorių į jam skirtą lizdą. Jei traukos reguliatorių įsukinėsite pildant sistemą garantuotai išvengsite toje vietoje galinčio susidaryti oro kamščio ir tai pagerins traukos reguliatoriaus veikimą. 
Kuriant katilą pirmą kartą, yra reikalingas traukos reguliatoriaus derinimas. 

Tarpas tarp termoreguliatoriaus padalų yra 10°C. Įkaitinus vandenį katile iki 70°C grandinėlę 11 (žiūr. 1 paveikslą) nuo termoreguliatoriaus svirties 12 prikabinti prie pirminio oro įsiurbimo sklendės 8, esančios apatinėse durelėse. Nustačius termoreguliatoriaus rankenėlę taip, kad skalės parodymai atitiktų katilo termometro parodymus, grandinėlės 11 ilgis parenkamas toks, kad pirminio oro įsiurbimo sklendė būtų uždaryta. Atminkite, kad termoreguliatoriaus svirties tvirtinimo prie šakutės varžtas turi būti priekyje, o pati svirtis turi užimti padėtį kaip parodyta 1 paveiksle t.y. pasvirus ~30° žemyn. Toliau degimo procesą, jei visos durelės uždarytos sandariai ir katilas dirba ne mažesniu kaip 50% galingumu, automatiškai palaiko termoreguliatorius pagal užduotą šilumos nešiklio temperatūrą. Įsidegus kurui uždarykite vidines dureles 9 ir apatines dureles 16. Atidarius viršutines dureles 15 pridėkite daugiau kuro. Įkūrus katilą uždarykite viršutines dureles. Taip dūmai katile darys kilpas ir šilumos nešiklis paims maksimalų šilumos kiekį. Antrinio oro sklendę 17 atidarykite. Gerą katilo degimą galima kontroliuoti pagal iš kamino rūkstančių dūmų spalvą. Dūmai turi būti reti ir šviesūs arba jų turi visai nesimatyti, jeigu dūmai tiršti ir tamsūs – trūksta antrinio oro. Norint papildyti pakurą 1 kuru kūrenimosi metu, reikia atidaryti kamino sklendę 3, antrinio oro padavimo sklendę 17 uždarykite. Atkabinkite grandinėlę 11 nuo pirminio oro įsiurbimo sklendės 8, ši sklendė, o taip pat ir apatinės durelės 16 turi būti uždarytos. Tada atsargiai pradarykite viršutines dureles, luktelkit 2…3 sekundes ir atsargiai atidarykite viršutines dureles. Į patalpą dūmai turėtų neiti. Jei dūmai rūksta, gali būti kad palikot kurią nors sklendę uždarytą arba pirminio oro sklendė atidaryta. Užpildę pakurą, kuru uždarykite viršutines dureles, prikabinkite grandinėlę 11 prie pirminio oro įsiurbimo sklendės 8 taip, kad vyktų normalus kuro degimo reguliavimo procesas. Atidarykite antrinio oro padavimo sklendes 17. 

Vykstatnt degimo procesui, susidaro pelenai, kurie padengia ardelius, mažėja degimo proceso intensyvumas, o tuo pačiu metu ir katilo galingumas. Dėl šios priežasties kurą būtina žarstyti, sujudinti. Tuomet žarstyti reikia žarstekliu pro vidinių durelių tarpus. Laiku pašalinkite pelenus. Pribyrėjęs didelis pelenų kaupas trukdo pirminio oro patekimui į degimo zoną. 

Naudojimo metu katilas turi dirbti 100 – 80% savo nominalaus galingumo ribose. Toms darbo sąlygoms užtikrinti, jei reikia, turi būti panaudojami šilumos kaupikliai (akumuliacinės talpos). 

Kūrenant malkomis, ant smulkesnių prakurų galima iš karto prikrauti pilną pakurą ir užkurti. Ilgiausiai pakuroje dega maišytas kuras, pvz., malkos, anglis, pjuvenos.Geri rezultatai gaunami deginant maišytas anglis su pjuvenomis santykiu: 60% anglies ir 40% pjuvenų (pagal svorį). 

DĖMESIO! Katilo pakurą anglimi galima užpildyti tik pusę jos tūrio, o kitu kuru - pilną pakurą su sąlyga, kad kuras nekris per viršutines dureles. 

DĖMESIO! Katile deginti buitines atliekas griežtai draudžiama. Ypač visokios rūšies atliekų iš plastmasės. Katilas tam nepritaikytas. Deginant tokias atliekas ne tik užsineša suodžiais katilo ir kamino sienelės, bet ir į aplinką kartu su dūmais yra išnešama daug visokių kenksmingų medžiagų. Saugokite gamtą, o kartu ir savo sveikatą! 

Stenkitės naudoti kuo sausesnį kurą. Tai padidins katilo efektyvumą. Padidės jo atiduodama galia. Žinokite, kad dalis kūrenimo metu išsiskiriančios šilumos yra sunaudojama vandens, esančio kure išgarinimui ir kuo daugiau jo yra kure, tuo daugiau tam yra sunaudojama šilumos ir tuo mažiau jos lieka patalpų šildymui. 

Norėdami pailginti pakuros degimo laiką, naudokite kuo kaloringesnį kurą. Taip pat žinokite, kad pakuros degimo laikas priklauso ne nuo įdėto malkų tūrio, o nuo jų svorio. 

Periodiškai, atsižvelgiant į būtinumą, valykite katilą ir kaminą. Būtinai švariai nuo suodžių ir dervų išvalykite katilą pasibaigus šildymo sezonui. Priešingu atveju, dervose susikaupęs vanduo ir įvairios rūgštys gadins katilo sieneles. 

Pasibaigus šildymo sezonui nepalikite sistemos be vandens, nes katilas pradės rūdyti iš vidaus.   Pelenai, susikaupę po ardeliais ar ant jų gali trukdyti oro patekimui į degimo kamerą. Todėl, prieš kiekvieną kūrenimą rekomenduojame išvalyti pelenus iš peleninės ir nuo ardelių. Pelenų surinkimui nenaudoti lengvai užsidegančių indų – plastikinės taros, kartoninių dėžių ir pan.  Rekomenduojame pelenų surinkimui naudoti metalinę tarą. Nepilkite šiltų pelenų į šiukšlių konteinerius, ar kitas degias vietas, nes galimas gaisro pavojus. Palaukite kol visiškai atvės. Taip pat pelenus galima naudoti kaip trąšą. 

Norint užtikrinti efektyvų katilo darbą, reikia nuo vidinių katilo paviršių nuvalyti susikaupusias dervas ir suodžius. Valymo periodiškumas priklauso nuo susidariusio dervų ir suodžių sluoksnio storio, kuris savo ruožtu priklauso nuo kūrenimo pobūdžio. Pastoviai naudojamą katilą rekomenduojama valyti 2 – 3 kartus per mėnesį. 

DĖMESIO! Draudžiama valyti katilą kūrenimo metu.

Techninis pasas, atmintinė (parsisiųsti)


Atgal
Visos akcijosSiųsti užklausimą Pildyti užsakymą Kaip pirkti
Akcijų prenumerata
KAIP PIRKTI?

PREKYBOS CENTRE

 • Vedrana prekybos centreprekybos centre
 • Vedrana prekybos centre
 • Vedrana prekybos centreapmokėjimas vietoje
 • Vedrana prekybos centre
 • Vedrana prekybos centreprekes jūsų bagažinėje
 

TELEFONU

 • Prekės telefonuskambutis
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės telefonuelektroninė sąskaita
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuprekės jūsų kieme
 

INTERNETU

 • Prekės internetuužklausa internetu
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuelektroninė sąskaita
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuprekės jūsų kieme
 

GALIMYBĖ PIRKTI LIZINGU

 • Prekės internetulizingo sutarties pasirašymas prekybos centre
 • Vedrana prekybos centre
 • prekės jūsų kiemeprekės jūsų kieme
 
 

ATSISKAITYMAS SU KURJERIU

 • Prekės internetuužklausa internetu
 • arba
 • Prekės telefonuskambutis
 • Vedrana prekybos centre
 • prekės jūsų kiemeprekės jūsų kieme
 • Vedrana prekybos centre
 • atsiskaitymas su kurjeriuatsiskaitymas su kurjeriu
 
 
MES NE ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ - MES TIKROJI PARDUOTUVĖ INTERNETE
© 2008 UAB "Vedrana".