Kieto Kuro Katilas Vienybė 31+

Kieto kuro katilas VIENYBE 31 +

Kieto Kuro Katilas VIENYBE 10+ 16+ 20+ 31+ Geriausia Kaina Lietuvoje Akcija Išpardavimas 3 METŲ GARANTIJA !
Kūrenamas : mediena, anglimi,įvairios rušies briketais
Įkrovos degimo laikas iki 10 val.
Reguliuojamas galingumas Automatinis nustatytos temperatūros palaikymas
Atitinka šiuolaikinius ekologinius reikalavimus
Aukštas naudingo veikimo koeficientas
Patogus aptarnavimas:
Dūmų nutraukimo ir įkūrimo sklendės
Grįžtamo vandens pajungimas ir valymo angos iš abiejų pusių

Paskirtis ir Privalumai

Kieto kuro katilai „Vienybė-10+“, „Vienybė-16+“, „Vienybė-20+“,  „Vienybė-31+“,  (toliau katilas) yra skirti:

 • gyvenamųjų namų šildymui,
 • administracinių ar gamybinių patalpų šildymui.

Katilams nereikalinga pastovi priežiūra.

Katilo kūras yra mediena, anglis, įvairūs durpių ir pjuvenų briketai ir jų mišiniai, kurių drėgnumas ne didesnis nei 20%.

Katilai  sukonstruoti atsižvelgiant į visus reikalaujamus šiuolaikinius ekonominius, ekologinius, saugos reikalavimus ir pasižymi geromis eksploatacinėmis savybėmis, yra galimybė lygiagrečiai jungti kelis katilus.
Plieninis korpusas yra suvirintas iš 6-4 mm storio anglinio lakštinio plieno su ertmėmis, kuriose cirkuliuoja vanduo.

Katilai turi:

 • pirminį ir antrinį oro padavimą,
 • gerą termoizoliaciją,
 • aukštą naudingo veikimo koeficientą.

Pagrindiniai techniniai duomenys

 VienetaiVienybė-10+Vienybė-16+Vienybė-20+Vienybė-31+
Katilo klasė pagal LST EN303-5 3333
Naudojamas kuras* malkosmalkosmalkosmalkos
Katilo nominali galiakW10162031
Rekomenduojami didžiausi malkų gabaritaimm110x300110x350110x350110x350
Dūmtakio pajungimo skersmuommØ150Ø150Ø200Ø200
Vandens pajungimo atvamzdžių skersmuo  G2  
 Termoreguliatoriaus reguliavimo ribos 30-90  
Minimali grįžtamo vandens temperatūra 60  
Maksimali vandens temperatūra katile 94  
Maksimalus leistinas darbinis slėgis katilebar 1,8  
Katilo bandymo slėgisbar 4  
Katilo vandens talpal44515470
Reikalinga minimali traukaPa1515l1820
Vandens trakto pasipriešinimas esant 
nominaliai galiai
mbar1,32,12,63,8
Pakuros tūrisl6792115175
Kuro užkrovimo angos matmenysmm220x350250x400250x400250x400
Išeinamų dūmų vidutinė temperatūra 156  
 Apšildomas plotas, kai pastato šiluminės 
varžos koeficientas yra 2,5
110175220360
Įkrovos degimo laikas esant nominaliai galiai**h4-65-105-105-10
Gabaritiniai katilo matmenys:     
 aukštis 1120118011801320
 plotismm567620620620
 ilgis(gylis)mm93997310431179
Katilo masė, ne daugiau kaipkg256330350425
Naudingo veikimo koeficientas dirbant nominalia galia%79797979
*Taip pat galima naudoti anglį, pjuvenų ir durpių briketus.
**Įkrovos degimo laikas priklauso nuo kuro rūšies, drėgnumo, kuro kiekio įkrovoje ir kitų veiksnių.

Konstrukcija

Kieto Kuro Katilas VIENYBE 10+ 16+ 20+ 31+ Geriausia Kaina Lietuvoje Akcija Išpardavimas

1.Kuro įkrovimo šachta (pakura)
2.Pakuros sklendė
3.Viršutinė dūmtakio valymo anga
4.Dūmtakio sklendė
5.Kamino sklendė
6.Termoizoliacinė medžiaga
7.Katilo apdaila
8.Apatinės valymo angos
7.Ardynas
10.Pelenų dėžė
11.Pirminio oro įsiurbimo sklendė
12.Vidinės durelės
13.Dūmtakio sklendės valymo rankenėlė
14.Termoreguliatorius
15.Grandinėlė
16.Termoreguliatoriaus svirtis
17.Termometras
18.Pakuros sklendės valdymo rankenėlė
19.Dekoratyviniai durelių gaubtai
20.Ardyno padėties valdymo rankena
21.Apsauginis vožtuvas
22.Viršutinės durelės
23.Apatinės durelės
24.Aukštatemperatūriniai katalizatoriai
25.Antrinio oro padavimo sklendė
26.Atramos
27.Kamino sklendės valdymo rankenėlė
28.Grįžtamo vandens vamzdis
29.Vandens tiekimo atvamzdis
30.Termodaviklio pajungimo atvamzdis
31.Aušinimo gyvatuko pajungimo atvamzdis

 

Montavimas

Katilas montuojamas patalpoje, atitinkančioje RSN -159-95 ir RPST-01-97 reikalavimus ir pagal “Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisykles” ST 8860237.02:1998.
Montuojant katilą būtina laikytis vietinių taisyklių, įskaitant nuorodas į vietinius ir europinius standartus.
Katilo montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuotas arba gerai šį darbą išmanantis asmuo.

Katilą montuoti ant nedegaus pagrindo, minimalus atstumas nuo katilo šonų ir galo iki sienos ar kitos pertvaros turi būti 0,5m, iš katilo priekio minimalus laisvas atstumas turi būti 1,5m, iš viršaus iki nedegių lubų minimalus atstumas turi būti 1m. Katilą pastatyti horizontaliai arba iki 1º kampu pasvirusį į priekį.

Reikalavimai pajungimui prie šildymo sistemos:

 • Katilas prie šildymo sistemos turi būti jungiamas pagal šiluminės technikos specialistų paruoštą projektą arba darbus savarankiškai gali atlikti aukštos kvalifikacijos, turintis darbų patirtį ir gerai su katilo konstrukcija ir šiuo aprašymu susipažinęs santechnikas - suvirintojas.
 • Katilą galima jungti į šildymo sistemą (su išsiplėtimo bakeliu), kurios darbinis slėgis ne didesnis kaip 1,8 bar.
 • Jeigu sistemos vamzdžiuose įmontuoti ventiliai, atjungiantys katilą nuo šildymo sistemos, jie turi būti pilnai atsukti. Kad išvengti avarijos dėl neatidumo, atsukus ventilius tikslinga nuimti jų rankenėles.
 • Būtina į sistemą įmontuoti apsauginį vožtuvą, kuris šildymo sistemoje palaiko ne didesnį kaip 1,8 bar darbinį slėgį.
 •  Siekiant išvengti kondensato susidarymo, kas gali kelis kartus sutrumpinti katilo eksploatacijos laiką, būtina šildymo sistemą sumontuoti taip, kad grįžtančio į katilą šilumos nešiklio (vandens) temperatūra būtų ne žemesnė kaip 60°C. Tokia šilumos nešiklio (vandens) temperatūra yra per aukšta gyvenamųjų patalpų šildymui, todėl reikia sumontuoti mažąjį šildymo sistemos cirkuliacinį ratą. Tam sistemoje turi būti sumontuotas trieigis ar ketureigis vožtuvas ar termostatas.
 • Būtina į sistemą įmontuoti cirkuliacinį siurblį, kuris turi būti sumontuotas grįžtančioje vandens linijoje, kad užtikrintų geresnę šilumnešio cirkuliaciją ir tolygesnį temperatūrų pasiskirstymą katile. Jeigu cirkuliacinis vandens siurblys yra sumontuotas vandens padavimo linijoje, tai katile susidaro tiesioginis vandens srautas, todėl vanduo katile blogai pasiskirsto ir susimaišo, ypač viršutinėje priekinėje katilo dalyje. Gali susidaryti žymus temperatūros skirtumas tarp vandens esančio viršutinėje priekinėje katilo dalyje ir išeinančio iš katilo. Termoreguliatorius ir termometras yra sumontuoti viršutinėje priekinėje katilo dalyje, todėl cirkuliaciniam siurbliui esant neteisingoje vietoje gali vykti neteisingas oro sklendės padėties reguliavimas ir katilas gali nedirbti optimaliu režimu.

Rekomenduojama katilo prie sistemos pajungimo schema pateikta 2 paveiksle.

 • Katilas efektyviai dirba esant nominaliam galingumui, todėl rekomenduojama į šildymo sistemą sumontuoti akumuliacinę talpą. Akumuliacinės talpos minimalus tūris paskaičiuojamas pagal formulę:

VSp – akumuliacinės talpos tūris, l,
TB – degimo laikas, h,
Qn – nominali katilo galia, kW,
QH – minimali šiluminė galia reikalinga patalpų šildymui, kW,
Qmin – minimali katilo šiluminė galia, kW.

 • Apytiksliai akumuliacinės talpos tūris skaičiuojamas priimant, kad kiekvienam nominalios katilo galios kilovatui minimalus akumuliacinės talpos tūris 50 l.

Kieto Kuro Katilas VIENYBE 10+ 16+ 20+ 31+ Geriausia Kaina Lietuvoje Akcija Išpardavimas

2 pav.

Rekomenduojama katilo pajungimo schema su akumuliacine talpa
1.Katilas. 2.Akumuliacinė talpa. 3.Boileris. 4.Išsiplėtimo indas. 5.Cirkuliacinis siurblys. 6.Vandens filtras. 7.Sklendė. 8.Atbulinis vožtuvas. 9.Termostatas. 10.Manometras. 11.Nuorinimo vožtuvas. 12.Apsauginis vožtuvas. 13.Trieigis maišymo vožtuvas. 14.Cirkuliacinio siurblio termovaldiklis. 15. Termostatinis aušinimo vožtuvas „Regulus“ DBV-1. 16.Kanalizacija.

Reikalavimai kaminui

Katilą prie kamino jungiant metaliniais vamzdžiais,  jie turi būti pagaminti iš ne plonesnio kaip 2 mm metalo lakšto.
Kaminas, dūmtakis turi atitikti statybines normas ir taisykles.
Kamino anga priklausomai nuo katilo tipo turi būti ne mažesnė kaip techninėje duomenų lentelėje nurodytas dūmtakio pajungimo skersmuo (žiūr. skyrių 2).
Katilas jungiamas prie atskiro kamino, į jį negalima jungti jokių kitų prietaisų.
Kamino trauka priklausomai nuo katilo tipo yra nurodyta techninių duomenų lentelėje.  
Kamine turi būti numatyta valymo anga. Rekomenduojama kaminą ir dūmtakį valyti prieš šildymo sezoną ir vėliau kas 3 mėn.
Rekomenduojama kamine sumontuoti nerūdijančio plieno įdėklus, kurie apsaugo kaminą nuo kenksmingo kondensato drėgmės ir išmetamų dūmų poveikio.
Dūmtakis, jungiantis katilą su kaminu, turi būti kuo trumpesnis ir kilti kamino kryptimi. Rekomenduojamas didžiausias horizontalaus dūmtakio ilgis iki 1,5 m.

Kaminas turi būti iškeltas ne žemiau kaip 30 cm virš stogo kraigo.

Kieto Kuro Katilas VIENYBE 10+ 16+ 20+ 31+ Geriausia Kaina Lietuvoje Akcija Išpardavimas

Eksploatacija

DĖMESIO! Katilą aptarnauti gali tik suaugę asmenys, susipažinę su šia instrukcija. 

Prieš užkuriant katilą pirmą kartą būtinai patikrinkite:

 • ar užpildyta šildymo sistema,
 • ar nuorinta šildymo sistema,
 • ar uždarytos kanalų valymo angos. 

Katilo vidinės sienelės gali rasoti kūrenant katilą maža galia – esant žemai šilumos nešiklio ir degimo produktų temperatūrai katile (tai dažniausiai atsitinka ankstyvą rudenį ar pavasarį, kai norima pašildyti nedaug).

Kad nebūtų rasojimo, siūlome:

 • kaip galima greičiau sumažinti išeinančio ir grįžtančio šilumos nešiklio temperatūrų skirtumą.
 • palaikyti grįžtamo šilumos nešiklio temperatūrą ne žemesnę kaip 60ºC.

 ĮKŪRIMAS 

Pilnai atidarykite kamino sklendę 5 (žiūr.1paveikslą), taip pat atidarykite pakuros 2 ir dūmtakio 4 sklendes rankenėlių 13 ir 18 pagalba, antrinio oro padavimo sklendes 23 uždarykite. Atidarę apatines dureles 21 ir vidines dureles 12, ant ardelių 9 padėkite susmulkintų sausų malkų ar skiedrų ir uždekite.
DĖMESIO! Įkuriant katilą viršutinės durelės 20 turi būti uždarytos.

TRAUKOS REGULIATORIAUS SUREGULIAVIMAS

Traukos reguliatorius “Honeywell” FR124 yra katilo komplektuotėje. Traukos reguliatorių montuoti naudojant jo aprašymą.

Traukos reguliatorių įsukti geriausia pildant šildymo sistemą, pripildžius sistemoje šilumos nešėjo (vandens) tiek, kad pro traukos reguliatoriui skirtą atvamzdį  beveik bėgtų vanduo. Tuomet, panaudodami pakulas arba sandarinimo juostą sandarinti srieginį traukos reguliatoriaus sujungimą, įsukite traukos reguliatorių į jam skirtą lizdą. Jei traukos reguliatorių įsukinėsite pildant sistemą garantuotai išvengsite toje vietoje galinčio susidaryti oro kamščio ir tai pagerins traukos reguliatoriaus veikimą.
Kuriant katilą pirmą kartą, yra reikalingas traukos reguliatoriaus derinimas.

Tarpas tarp termoreguliatoriaus padalų yra 10°C. Įkaitinus vandenį katile iki 70°C grandinėlę 15  nuo termoreguliatoriaus svirties 16 prikabinti prie pirminio oro įsiurbimo sklendės 11, esančios apatinėse durelėse. Nustačius termoreguliatoriaus rankenėlę taip, kad skalės parodymai atitiktų katilo termometro parodymus, grandinėlės 15 ilgis parenkamas toks, kad pirminio oro įsiurbimo sklendė būtų uždaryta. Atminkite, kad termoreguliatoriaus svirties tvirtinimo prie šakutės varžtas turi būti priekyje, o pati svirtis turi užimti padėtį kaip parodyta 1 paveiksle t.y. pasvirus ~30° žemyn. Toliau degimo procesą, jei visos durelės uždarytos sandariai ir katilas dirba ne mažesniu kaip 50% galingumu, automatiškai palaiko termoreguliatorius pagal užduotą šilumos nešiklio temperatūrą.

Įsidegus kurui uždarykite vidines dureles 12 ir apatines dureles 21. Atidarius viršutines dureles 20 pridėkite daugiau kuro. Įkūrus katilą uždarykite viršutines dureles, uždarykite pakuros 2 ir dūmtakio 4 sklendes rankenėlių 13 ir 18 pagalba. Taip dūmai katile darys kilpas ir šilumos nešiklis paims maksimalų šilumos kiekį. Antrinio oro sklendes 23 atidarykite. Gerą katilo degimą galima kontroliuoti pagal iš kamino rūkstančių dūmų spalvą. Dūmai turi būti reti ir šviesūs arba jų turi visai nesimatyti, jeigu dūmai tiršti ir tamsūs – trūksta antrinio oro.

Norint papildyti pakurą 1 kuru kūrenimosi metu, reikia atidaryti kamino sklendę 5, taip pat atidarykite pakuros 2 ir dūmtakio 4 sklendes rankenėlių 13 ir 18 pagalba, antrinio oro padavimo sklendes 23 uždarykite. Atkabinkite grandinėlę 15 nuo pirminio oro įsiurbimo sklendės 11, ši sklendė o taip pat ir apatinės durelės 21 turi būti uždarytos. Tada atsargiai pradarykite viršutines dureles, luktelkit 2…3 sekundes ir atsargiai atidarykite viršutines dureles. Į patalpą dūmai turėtų neiti. Jei dūmai rūksta, gali būti kad palikot kurią nors sklendę uždarytą arba pirminio oro sklendė atidaryta. Apatinės valymo angos 8 ne valymo metu turi būti uždarytos. Užpildę pakurą, kuru uždarykite viršutines dureles, prikabinkite grandinėlę 15 prie pirminio oro įsiurbimo sklendės 11 taip, kad vyktų normalus kuro degimo reguliavimo procesas. Atidarykite antrinio oro padavimo sklendes 23. Uždarykite pakuros 2 ir dūmtakio 4 sklendes rankenėlių 13 ir 18 pagalba.

Vykstatnt degimo procesui, susidaro pelenai, kurie padengia ardyną, mažėja degimo proceso intensyvumas, o tuo pačiu metu ir katilo galingumas. Dėl šios priežasties kurą būtina žarstyti. Tai atliekama  žarstekliu pro vidinių durelių tarpus. Laiku pašalinkite pelenus. Pribyrėjęs didelis pelenų kaupas trukdo pirminio oro patekimui į degimo zoną.

audojimo metu katilas turi dirbti 100 – 80% savo nominalaus galingumo ribose. Toms darbo sąlygoms užtikrinti, jei reikia, turi būti panaudojami šilumos kaupikliai (akumuliacinės talpos).

Kūrenant malkomis, ant smulkesnių prakurų galima iš karto prikrauti pilną pakurą ir užkurti. Ilgiausiai pakuroje dega maišytas kuras, pvz., malkos, anglis, pjuvenos.Geri rezultatai gaunami deginant maišytas anglis su pjuvenomis santykiu: 60% anglies ir 40% pjuvenų (pagal svorį).
DĖMESIO! Katilo pakurą anglimi galima užpildyti tik pusę jos tūrio, o kitu kuru - pilną pakurą su sąlyga, kad kuras nekris per viršutines dureles.

DĖMESIO! Katile deginti buitines atliekas griežtai draudžiama. Ypač visokios rūšies atliekų iš plastmasės. Katilas tam nepritaikytas. Deginant tokias atliekas ne tik užsineša suodžiais katilo ir kamino sienelės, bet ir į aplinką kartu su dūmais yra išnešama daug visokių kenksmingų medžiagų. Saugokite gamtą, o kartu ir savo sveikatą! 

Stenkitės naudoti kuo sausesnį kurą. Tai padidins katilo efektyvumą. Padidės jo atiduodama galia. Žinokite, kad dalis kūrenimo metu išsiskiriančios šilumos yra sunaudojama vandens, esančio kure išgarinimui ir kuo daugiau jo yra kure, tuo daugiau tam yra sunaudojama šilumos ir tuo mažiau jos lieka patalpų šildymui. 

Norėdami pailginti pakuros degimo laiką, naudokite kuo kaloringesnį kurą. Taip pat žinokite, kad pakuros degimo laikas priklauso ne nuo įdėto malkų tūrio, o nuo jų svorio.
Periodiškai, atsižvelgiant į būtinumą, valykite katilą ir kaminą. Būtinai švariai nuo suodžių ir dervų išvalykite katilą pasibaigus šildymo sezonui. Priešingu atveju, dervose susikaupęs vanduo ir įvairios rūgštys gadins katilo sieneles.
Pasibaigus šildymo sezonui nepalikite sistemos be  vandens, nes katilas pradės rūdyti iš vidaus.

VALYMAS

Pelenai, susikaupę po ardeliais ar ant jų gali trukdyti oro patekimui į degimo kamerą. Todėl, prieš kiekvieną kūrenimą rekomenduojame išvalyti pelenus iš peleninės ir nuo ardelių. Pelenų surinkimui nenaudoti lengvai užsidegančių indų – plastikinės taros, kartoninių dėžių ir pan.  Rekomenduojame pelenų surinkimui naudoti metalinę tarą. Nepilkite šiltų pelenų į šiukšlių konteinerius, ar kitas degias vietas, nes galimas gaisro pavojus. Palaukite kol visiškai atvės. Taip pat pelenus galima naudoti kaip trąšą. 
Norint užtikrinti efektyvų katilo darbą, reikia nuo vidinių katilo paviršių nuvalyti susikaupusias dervas ir suodžius. Valymo periodiškumas priklauso nuo susidariusio dervų ir suodžių sluoksnio storio, kuris savo ruožtu priklauso nuo kūrenimo pobūdžio. Pastoviai naudojamą katilą rekomenduojama valyti 2 – 3 kartus per mėnesį. Nuo katilo nuėmus valymo angos apdailą 25 (žiūr. 1paveikslą) ir nuėmus dangtį 3, nuo dūmtakio sienelių žarstekliu (yra katilo komplektuotėje) nuvalyti susidariusias dervas ir suodžius. Atidarius apatines valymo angos dureles 8 galima lengvai pašalinti nuo sienelių nuvalytus teršalus. 
DĖMESIO! Draudžiama valyti katilą kūrenimo metu.

DĖMESIO! Draudžiama kūrenti kitu nei rekomenduojamu kuru.
Katilas yra pritaikytas kūrenti malkomis, medžio ir durpių briketais, akmens anglimi. Malkoms skirta mediena turi būti supjaustyta ir suskaldyta. Kūrenamų malkų drėgnumas turi būti ne didesnis nei 25%. Tokį drėgnumą malkos įgauna laikomos vėdinamoje pastogėje nuo vienerių iki dvejų metų. Briketus reikia laikyti sausai, nes kitaip jie gali suirti. Kūrenant drėgnu kuru, sumažėja katilo galia bei padidėja kuro suvartojimas, katilas teršiasi dervomis, pagreitėja pakuros korozija.

Techninis pasas, atmintinė (parsisiųsti)


Atgal
Visos akcijosSiųsti užklausimą Pildyti užsakymą Kaip pirkti
Akcijų prenumerata
KAIP PIRKTI?

PREKYBOS CENTRE

 • Vedrana prekybos centreprekybos centre
 • Vedrana prekybos centre
 • Vedrana prekybos centreapmokėjimas vietoje
 • Vedrana prekybos centre
 • Vedrana prekybos centreprekes jūsų bagažinėje
 

TELEFONU

 • Prekės telefonuskambutis
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės telefonuelektroninė sąskaita
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuprekės jūsų kieme
 

INTERNETU

 • Prekės internetuužklausa internetu
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuelektroninė sąskaita
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuprekės jūsų kieme
 

GALIMYBĖ PIRKTI LIZINGU

 • Prekės internetulizingo sutarties pasirašymas prekybos centre
 • Vedrana prekybos centre
 • prekės jūsų kiemeprekės jūsų kieme
 
 

ATSISKAITYMAS SU KURJERIU

 • Prekės internetuužklausa internetu
 • arba
 • Prekės telefonuskambutis
 • Vedrana prekybos centre
 • prekės jūsų kiemeprekės jūsų kieme
 • Vedrana prekybos centre
 • atsiskaitymas su kurjeriuatsiskaitymas su kurjeriu
 
 
MES NE ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ - MES TIKROJI PARDUOTUVĖ INTERNETE
© 2008 UAB "Vedrana".