Kieto kuro katilas VIENYBE G

Kieto kuro katilas VIENYBE G

Kieto Kuro Katilas VIENYBE G Geriausia Kaina Lietuvoje Akcija Išpardavimas 

Išskirtinės katilo savybės

Paskirtis ir Privalumai

Galima katilų galia: 15kW, 25kW, 35kW, 45kW, 55kW
Elektroninis valdiklis.
Elektroninis katilo valdiklis kontroliuoja kelis vožtuvus, turi galimybę prijungti papildomus belaidžius modulius (eternet as, GSM)
Katilo darbą galima kontroliuoti kambario termostatu. Automatinis kuro įdegimas.
Automatinis kuro padavimas.
Katilui suteikiama 2 metų garantija. Suvirinimo siūlėms suteikiama 5 metų garantija
Kūrenama medžio granulėmis (6mm).
Priešgaisrinė apsauga.
Didelis moduliacijų galimybių spektras. Tikslus kuro dozavimas ir oro padavimas.
Degimo procesas reguliuojamas atsižvelgiant į temperatūrų nustatymus.
Universalus modelis leidžiantis pajungti granulių degiklį iš kairės ar dešinės katilo pusės
Elektros maitinimo lizdai sumontuoti katilo galinėje sienoje.
Komplektacija: įrankiai katilo valymui, reikalingi jungiamieji laidai, temperatūros jutikliai.
Aukštas naudingumo koeficientas 88,92%
Modernus dizainas.
Mažos kuro sąnaudos.
Paprasta konstrukcija nereikalauja didelės priežiūros.
Lengvas ir patogus katilo valymas.
Išimama pelenų dėžė.

Katilas VIENYBĖ G yra plieninis katilas su sraigtiniu konvejeriu, kūrenamas 6 mm granulėmis, atitinkančiomis standartą DIN+. Jie skirti šildyti namams, nedidelėms parduotuvėms, servisams. Šie katilai vadinami žemos temperatūros katilais, nes jų vandens temperatūra yra 85 °C, o didžiausias šilumos pernešimo terpės slėgis – 0,19 MPa.

Pagrindiniai techniniai duomenys

PavadinimasVienetaiVienybė - G
Nominali galiakW1525354555
Apšildomas plotasiki 180iki 300iki 420iki 540iki 660
Naudingo veikimo koeficientas%

84,68 - 88,92

Plotismm10801080108011801180
Ilgismm750750750830830
Aukštismm9401040124012401410
Jungimo antvamdžių matmuosriegis5/4" 5/4"5/4"5/4"
Dūmtraukio skersmuommØ160Ø160Ø160Ø160Ø160
Aukštis nuo grindų iki dūmtraukiomm7907909909901160
Nominalus bunkerio tūrisdm³150150150150150
Svoriskg280310340400470
Kuro sąnaudoskg/h3,75,57,71113
Rekomenduojama kamino traukaPa

20-25

Pajungimo įtampa

230V/6A

Didžiausia leistina vandens temperatūra°C

85

Mažiausia leistina vandens temperatūra°C

50

Leistinas hidrostatinis slėgisbar

1,9

Katilo vandens talpadm³577599147195
Pagrindinė kuro rūšis 

Granulės 6 mm, DIN+

Katilo klasė 

IV

Uždegimo galiaW

100/300

Pelenų dėžės matmenysmm650650650650650

Konstrukcija

Kieto Kuro Katilas VIENYBE G Geriausia Kaina Lietuvoje Akcija Išpardavimas
 

Montavimas

Įrengiant katilą būtina laikytis STR 2.09.02:2005, ST 8860237.02:1998 bei vietinių taisyklių, įskaitant nuorodas į vietinius ir europinius standarus. Teisingai įrengus katilą jis ir šildymo sistema veiks tinkamai.

Įrengimas atvirojoje sistemoje
Kieto Kuro Katilas VIENYBE G Geriausia Kaina Lietuvoje Akcija Išpardavimas
Plėtimosi vamzdis jungia plėtimosi rezervuaro apačią su vandens katilo viršumi. Kylant temperatūrai šilumos pernešimo terpės tūris didėja ir jos perteklius suteka į plėtimosi rezervuarą. Vamzdis jungiamas tiesiogiai prie katilo, jame neturi būti jokių sklendžių. Apsauginis vamzdis jungia viršutinę vandens katilo dalį su viršutine plėtimosi rezervuaro dalimi, kurioje nebūna vandens (virš pertekliaus išleidimo vamzdžio). Jei sistemoje staiga padidėja slėgis, vandens ir garo mišinys per apsauginį vamzdį i leidžiamas į plėtimosi rezervuarą.
Pertekliaus išleidimo vamzdis prijungiamas prie viršutinės plėtimosi rezervuaro dalies ir nuvedamas į katilinę. Per jį į nuotekų sistemą išleidžiamas vandens perteklius. Vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis už plėtimosi ir apsauginio vamzdžio skersmenį. Draudžiama įtaisyti sklendes. Oro išleidimo vamzdžio vidaus skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 15 mm. Jį galima jungti tiesiogiai į plėtimosi rezervuarą arba į pertekliaus i leidimo vamzdį.
Plėtimosi rezervuarą reikia įrengti tokiame aukštyje, kad veikiant sistemai jokiame jos taške nenutrūktų srautas per šildymo elementus. Jei įrengiama savitakė sistema, aukštis H turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m. Sistemose su siurbliu aukštis turi būti ne mažesnis kaip 0,7 siurblio kėlimo aukščio.
Kad nesusidarytų triukšminga kavitacija, siurblio įvade reikia užtikrinti minimalų slėgį (šis parametras nurodomas siurblio instrukcijoje).

Įrengimas uždarojoje sistemoje

Vadovaujantis šioje instrukcijoje pateiktais reikalavimais naudoti katilą uždarojoje sistemoje leidžiama tik įrengus joje atitinkamus apsauginius įtaisus.
Mūsų gaminamame katile VIENYBĖ G (užpakalinėje jo dalyje, šalia dūmtraukio), įrengiamos dvi 1/2 col. jungtys, skirtos apsauginei sistemai.
Prie pirmosios jungties per kapiliarą galima prijungti apsauginį vožtuvą,atsidarantį temperatūrai pasiekus 95 °C. Antroji jungtis skirta apsauginiam
slėgio vožtuvui (1,5–2,0 bar).
Gamintojas neatsako už katilo apsaugos nuo aukštesnės kaip 95 °C temperatūros ir aukštesnio kaip 1,9 bar slėgio įtaisų kokybę, parinkimą ir
tinkamą įrengimą. Šį darbą leidžiama atlikti turinčiam teisę kvalifikuotam montuotojui.

Šiluminė apsaugos sistema su termostatiniais vožtuvais, skirta apsaugoti šildymo sistemų kietojo kuro katilams, įrengiama pagal standartą EN 303-5. Ypač rekomenduojama katilams, prie kurių neprijungtas aušintuvas.
Kieto Kuro Katilas VIENYBE G Geriausia Kaina Lietuvoje Akcija Išpardavimas

Šiluminio apsaugos įtaiso Laddomat 5067 pavyzdys.


Laddomat šiluminio vožtuvo 5067 sudedamosios dalys: atgalinis vožtuvas, slėgio reguliatorius, reguliuojamas šilumos ir išleidimo-pildymo vožtuvas, temperatūros jutiklis su kapiliaru. Slėgio reduktorius prijungiamas prie vandentiekio, o pagal temperatūrą reguliuojamo pildymo vožtuvo išvadas – prie katilo grįžtamosios linijos, kaip parodyta iliustracijoje. Tiekimo linija sujungiama su iš leidimo vožtuvu. Per jį iš sistemos iš leidžiamas vanduo, kad katilas atvėstų.

ELEKTROS INSTALIACIJA

Eksploatuojamą katilą VIENYBĖ G reikia prijungti prie efektyvios elektros sistemos, visiškai atitinkančios eksploatavimo šalyje galiojančius nuostatus.
Netinkamai įrengus gali sugesti valdiklis, nukentėti žmonės ir aplinka. Valdiklis ir įrenginys maitinamas 230 V įtampa, todėl prijungimo darbus leidžiama atlikti tik tam asmeniui, kuris turi reikiamų žinių, įgūdžių ir atitinka katilo įrengimo šalyje galiojančius papildomus reikalavimus.

 

Reikalavimai kaminui

Kad katilas veiktų tinkamai, labai svarbu įrengti tinkamo aukščio ir skersmens kaminą. Prieš prijungdami katilą prie kamino patikrinkite, ar tinkamas jo dūmtakis (dūmtakio skersmuo turi būti ne mažesnis už katilo dūmtraukį), ar prie kamino nėra prijungtų kitų šildymo sistemų. Kaminas turi būti įrengtas pagal galiojančius standartus ir reglamentus. Kamino trauka turi būti 10–15 Pa. Jei trauka per maža, katilas blogai veikia (susidaro daugiau dervų, kemšasi, rūksta) ir trumpėja jo eksploatavimo trukmė.

Jei trauka kamine per didelė, padidėja kuro sąnaudos ir, ekstremaliomis sąlygomis, kyla pavojus perkaitinti įrenginį. Šį trūkumą galima pašalinti įrengiant traukos ribotuvą. Kamino, prie kurio jungiamas katilas, techninę būklę turi įvertinti kaminkrėtys. Siekiant apsaugoti sistemą nuo vėjo gūsių kaminas turi būti išlindęs virš stogo ne mažiau kaip vieną metrą. Patalpa, kurioje įrengiamas katilas, turi atitikti „Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisykles ST 8860237.02:1998“

Kaminas turi atitikti tam tikrus reglamentus, galiojančius katilo eksploatavimo šalyje.

Katilo gamintojo rekomenduojami mažiausi dūmtakio matmenys:

 • Apskritojo skerspjūvio – 150 mm
 • Kvadratinio skerspjūvio – 140 x 140 mm
Katilo dūmtraukį reikia prijungti prie tinkamo dydžio ir formos kamino plieninės dalies.
Jungtis turi būti sandari.

Eksploatacija

Prieš bandydami katilą užpildykite visą šildymo sistemą šilumos pernešimo terpe.
Prieš uždegdami degiklį patikrinkite, ar sistema tinkamai užpildyta ir tvarkinga.
Taip pat reikia patikrinti, ar tinkama kamino būklė, ar gerai veikia katilo dūmtraukyje įtaisytos sklendės variklis.
Bandyti katilą leidžiama jį įrengusiam asmeniui arba kvalifikuotam technikui.
Naudokite tik sausą kurą. Šlapias kuras gali pakibti talpykloje – degant susidarys daugiau dūmų ir katilas greičiau dėvėsis.

Uždegimas

Katile įrengtas automatinis uždegiklis. Valdiklis įjungia ir išjungia degiklį pagal valdiklyje nustatytus parametrus. Norėdami sužinoti, kaip naudoti valdiklį, perskaitykite jo instrukciją, kuri pridedama prie visų katilų naudojimo instrukcijos. Prieš užkuriant katilą reikia pripildyti kuro bunkerį tinkamu kietuoju kuru ir prijungti valdiklį prie elektros tinklo. Kaip paduoti kurą į degiklį, skaitykite valdiklio instrukcijoje.

Degimas

Valdiklyje nustatoma pageidaujama temperatūra, rekomenduojama 60–75 °C. Katilas veikia automatiškai pagal nuostatas, kurias naudotojas parenka vadovaudamasis valdiklio instrukcija. Kai katilas veikia automatiniu režimu, reikia rečiau pildyti kuro bunkerį ir valyti pelenus. Neleiskite, kad kuro sluoksnis bunkeryje taptų mažesnis už 30 cm ir žiūrėkite, kad įrenginiui veikiant talpyklos sklendė būtų iki galo uždaryta.
Jei kuras atitiks gamintojo rekomendacijas ir standartus, pelenai kris į pelenų kamerą. Jei kuras neatitiks standartų, reikalavimų ir gamintojo nurodymų, gali sutrikti degimo procesas, pradės kauptis kondensatas, suodžiai ir dervos.

Katilo išjungimas

Kai valdiklis automatiškai užgesina degiklį, vadovaudamiesi nurodymais išjunkite valdiklį ir pašalinkite iš katilo pelenus bei suodžius. Jei planuojate nenaudoti katilo ilgesnį laiką (pavyzdžiui, pasibaigus šidymo sezonui), taip pat pašalinkite kurą iš laikymo bunkerio ir degiklio talpyklos. Katilo prastovos metu nereikia iš centrinio šildymo sistemos išleisti šilumos pernešimo terpės.

Avarinis katilo išjungimas

Katilo trikčių atvejais, pavyzdžiui, šilumos pernešimo terpės temperatūrai viršijus 100 °C (dalinai išgaravus šildymo sistemos šilumos pernešimo terpei arba šildymo sistemoje pasigirdus katiloskleidžiamiems garsams), trūkus vamzdžiams, radiatoriams, sklendėms arba kilus kitam katilo nesaugaus veikimo pavojui, reikia:
Užtikrinti maksimalų katilinės vėdinimą atidarant duris, langus, liukus, pakrovimo angas ir pan.
Išjungti valdiklį ir ypač atsargiai surinkti kurą išdegimo kameros į skardinį indą. Kuo skubiau išnešti talpyklą su pelenais į lauką. Nepalikti jų karštų katilinėje. Užgesinti nedidelę liepsną talpykloje purškiant ant jos vandenį.
Atidaryti dūmtraukio sklendę ir visas katilo duris.
Pašalinti trikties priežastį.
Patikrinti šilumos pernešimo terpės lygį sistemoje ir, jei reikia, papildyti, kai katilas atvės.
Jei katilui veikiant prireikia į įkaitusią šilumos pernešimo terpę įpilti šaltos (susidarius dideliems jos nuostoliams), tuoj pat pašalinkite iš degiklio kurą, palaukite, kol katilas atvės, papildykite šilumos pernešimo terpės sistemą, atlikite parengiamuosius darbus ir iš naujo užkurkite katilą. Jei įpilta šaltašilumos pernešimo terpė susilies su įkaitusia katilo siena, kils pavojus sugadinti katilą.

Valymas ir techninė priežiūra

Katilo eksploatavimo trukmė labai priklauso nuo jo valymo periodiškumo ir tinkamos techninės priežiūros. Katilą būtina periodiškai valyti (bent kartą per savaitę). Nevalant susidaro dideli šilumos nuostoliai ir pablogėja dujų apytaka katilo viduje. Jei šie darbai neatliekami ilgesnį laiką, gali prasidėti
korozija ir katilas bus sugadintas nepataisomai! Pasibaigus šildymo sezonui iš valykite katilą ir palikite jo duris iš dūmtraukio sklendę atidarytą. Atitraukite kuro bunkerį, kuro tiektuvą ir palikite atvirą degiklio talpyklos dangtį. Šilumokaitį ir laikymo bunkerį reikia apsaugoti metalui pritaikytomis priemonėmis.

Techninis pasas, atmintinė (parsisiųsti)


Atgal
Visos akcijosSiųsti užklausimą Pildyti užsakymą Kaip pirkti
Akcijų prenumerata
KAIP PIRKTI?

PREKYBOS CENTRE

 • Vedrana prekybos centreprekybos centre
 • Vedrana prekybos centre
 • Vedrana prekybos centreapmokėjimas vietoje
 • Vedrana prekybos centre
 • Vedrana prekybos centreprekes jūsų bagažinėje
 

TELEFONU

 • Prekės telefonuskambutis
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės telefonuelektroninė sąskaita
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuprekės jūsų kieme
 

INTERNETU

 • Prekės internetuužklausa internetu
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuelektroninė sąskaita
 • Vedrana prekybos centre
 • Prekės internetuprekės jūsų kieme
 

GALIMYBĖ PIRKTI LIZINGU

 • Prekės internetulizingo sutarties pasirašymas prekybos centre
 • Vedrana prekybos centre
 • prekės jūsų kiemeprekės jūsų kieme
 
 

ATSISKAITYMAS SU KURJERIU

 • Prekės internetuužklausa internetu
 • arba
 • Prekės telefonuskambutis
 • Vedrana prekybos centre
 • prekės jūsų kiemeprekės jūsų kieme
 • Vedrana prekybos centre
 • atsiskaitymas su kurjeriuatsiskaitymas su kurjeriu
 
 
MES NE ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ - MES TIKROJI PARDUOTUVĖ INTERNETE
© 2008 UAB "Vedrana".